Luchtkwaliteit: niet alleen een onderwerp van “deze tijd”

“Vandaag de dag wordt er veel gezegd en geschreven over luchtkwaliteit. Daarbij lijken de termen “luchtkwaliteit” en “virus” of “COVID-19” onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volkomen begrijpelijk in deze tijd, maar er zijn daarnaast ook andere factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van onze lucht. Factoren die al veel langer op de politieke agenda staan dan het Coronavirus en waarvan we de potentiele gezondheidsproblemen niet moeten onderschatten.” Remco Martens, product manager techniek bij Spruyt hillen vertelt over de waardevolle rol die luchtreinigers kunnen vervullen in apotheken en ziekenhuizen, maar ook in kantoren, scholen of zelfs bij mensen thuis. 
 

“Toch even over dat virus...

Onze dirBlog Remco Martens Luchtkwaliteit2ecte zorg als we kijken naar de kwaliteit van onze lucht is op dit moment toch het Coronavirus. De overheid geeft diverse adviezen om de verspreiding van het coronavirus in (openbare) binnenruimten tegen te gaan, waaronder het advies om ruimten regelmatig te luchten of zo goed mogelijk te ventileren. Het RIVM stelt dat het nog niet duidelijk is of het virus zich ook via kleine druppels (aerosolen) kan verspreiden. Wanneer aerosolen een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een minder belangrijke verspreidingsroute dan van de grotere druppels(*1). Dit statement heeft de nodige discussie op gang gebracht. Onder andere Maurice de Hond gaat fel in tegen “de verbijsterende koppigheid waarmee het RIVM de rol van aerosolen blijft ontkennen”(*2). Zo zijn er inmiddels diverse bronnen die de rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus aantonen(*3). 

 

Wist u dat de buitenlucht in Nederland ook lang niet altijd gezond is? 

Op de website van het Longfonds kunt u testen hoe schoon de lucht bij u in de buurt is. De impact van ongezonde buitenlucht wordt door veel mensen onderschat, maar ongezonde deeltjes in de lucht (fijnstof) verhogen de kans op o.a. astma, COPD, hart- en vaatziekten en longkanker. Jaarlijks leidt ongezonde lucht tot het vroegtijdig overlijden van 12.000 mensen(*4). Één op de vijf kinderen met astma heeft dit gekregen door luchtverontreiniging. Begin dit jaar tekende minister Van Veldhoven het Schone Lucht Akkoord, wat in 2030 moet zorgen voor 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016(*5). Dat duidt wel aan hoezeer gezonde lucht effect heeft op de gezondheid van de mens.

Van onderschatte waarde

Nu is dit allemaal niet bedoeld om mensen bang te maken, dat is nergens voor nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat de waarde van “gezonde binnenlucht”  onderschat wordt. Met name voor de gezondheidssector zie ik de toegevoegde waarde van luchtreinigers. Luchtzuiveringsmiddelen geven geen garantie op het voorkomen van besmettingen of het krijgen van andere aandoeningen. Maar ze leveren wel een zeer waardevolle bijdrage aan het creëren van een gezonde omgeving in gebouwen. Zelf vergelijk ik het met het dragen van een mondmasker: ook daarvoor zijn geen garanties voor succes af te geven, maar ze helpen wel degelijk. Met name apotheken en gezondheidscentra zijn plaatsen waar ziektedragers en risicogroepen bij elkaar komen. Terwijl de medewerkers in de gezondheidszorg essentieel zijn om het zorgaanbod op peil te houden. 

Waarom onze luchtreinigers

Spruyt hillen heeft een assortiment aan direct inzetbare professionele luchtzuiveringsmiddelen samengesteld die geschikt zijn voor toepassing in de gezondheidszorg. Maar uiteraard kunnen deze ook ingezet worden in kantoorpanden, scholen of bij mensen thuis (afhankelijk van het type/model). Welke type luchtreiniger u ook kiest, kijk goed naar de techniek achter de luchtreiniger: is dit alleen het doden van virussen en bacteriën (d.m.v. UV-licht) of is dit ook het daadwerkelijk reinigen van de lucht (d.m.v. HEPA-filtering)? De ene techniek is niet zozeer beter dan de andere techniek, maar het concept is anders. Wij hebben bewust gekozen voor de Ideal luchtreinigers met HEPA-filtering, omdat dit volgens ons het meest geschikt is voor de gezondheidssector. Naast het doden van virussen verwijdert het o.a. fijnstof, wat resulteert in een gezondere binnenlucht.
De exacte effectiviteit van de luchtreinigers is afhankelijk van de inrichting van de ruimte, de mate van ventilatie (dit kan zowel een positief als negatief effect hebben) en de blootstelling van de lucht uit andere ruimten. Meer weten over de luchtreinigers? Neem contact op met uw accountmanager of neem een kijkje op onze website.”

Bronnen

*https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
**https://www.maurice.nl/2020/07/25/de-aerosolen-ontkenners/
***https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6085335/verspreiding-coronavirus-via-aerosolen-lijkt-soms-mogelijk-dit-weten-we-nu.html
****https://www.longfonds.nl/gezondelucht
****https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/gezondheidseffecten-luchtverontreiniging/luchtkwaliteit-fijn-stof
*****https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/nieuws/2020/01/13/schone-lucht-voor-50-gezondheidswinst

 

Webpagina’s (27) Documenten (7)
There are no results