Marc van der Heijdt, operational excellence coördinator bij Boots apotheek vertelt over de landelijke overstap naar de AiroSensor

Boots apotheek, onderdeel van Alliance Healthcare, is in 2020 overgestapt naar de AiroSensor voor de temperatuurregistratie van koelkasten, afhaalkluizen en de omgevingstemperatuur van alle Boots apotheken in Nederland. “We werkten al vele jaren met het oude systeem, wat op zich prima functioneerde en ook steeds gevalideerd werd. Het was echter veel primitiever en reactiever: middels visuele controle op de loggers moest je kijken of alles nog goed was. Ook moest je de loggers tweewekelijks uitlezen en de data veilig stellen. Dat alles is arbeidsintensief en foutgevoelig. We zijn daarom op zoek gegaan naar een systeem waarmee dit veel eenvoudiger is en beter geborgd wordt”, aldus Marc van der Heijdt, de projectleider van Boots.
De opdracht voor dit project werd aan Spruyt hillen gegund. 

In nauwe samenwerking zijn Boots apotheek en Spruyt hillen gestart met een pilot voor 7 apotheken. Op basis van de ervaringen uit deze pilot en de ervaring van Spruyt hillen met zo’n 550 andere apotheken, zijn de alarmprofielen ingesteld voor de resterende Boots vestigingen. Marc van der Heijdt vertelt over zijn overwegingen en ervaringen met het project:

24/7 monitoringBlog Boots AiroSensor 1200X900

“Het AiroSensor systeem is eenvoudig in het gebruik, de data wordt automatisch opgeslagen en bewaard in een Cloudomgeving. Bovendien is het eenvoudig uniformiteit te creëren en kunnen we de temperatuur van medicijnkoelkasten, afhaalkluizen en de omgevingstemperatuur in de apotheek nu 24/7 monitoren en zo nodig bijsturen. We houden hiermee de kwaliteit hoog en bieden onszelf maar ook onze cliënten maximale zekerheid. Doordat wij ook centraal de alarmmeldingen zien, zijn er “extra ogen” die alert kunnen reageren. Uiteraard is de lokale apotheker verantwoordelijk voor zijn proces in de apotheek, maar het is fijn dat we daarbij kunnen ondersteunen.”

Tijdbesparend 

“Hiernaast besparen wij ons veel werk in de apotheek; wij verliezen geen tijd meer aan alle tijdrovende registraties. Met het AiroSensor systeem gaat alles vanzelf en gaan de “alarmbellen” rinkelen als er een temperatuurprobleem dreigt. Hierdoor kunnen we adequaat reageren in de apotheek en indien nodig vanuit ons hoofdkantoor in Den Bosch. Bijkomend voordeel is dat we door het gebruik van de AiroSensor ook inzicht krijgen in koelkasten die mogelijk op korte termijn defect gaan. Deze kunnen we dan proactief vervangen.”

De extra stap

“Niet alleen de temperatuur in koelkasten is belangrijk. Ook de bewaarcondities van medicijnen in de apotheek zijn strikt voorgeschreven. Hierop werd echter tot nu toe nog niet in detail bewaakt. Door ook de omgevingstemperatuur in zowel de apotheek als de medicijnuitgiftekluizen te monitoren, bewaken wij nog beter de kwaliteit en kunnen wij aantonen aan alle vereisten van de inspectie te hebben voldaan.”


Meer dan 60 apotheken over op de AiroSensor

“De wijze waarop Spruyt hillen ons heeft geadviseerd en meegenomen in de mogelijkheden van het systeem, is als zeer prettig ervaren. Er is goed geluisterd naar de wensen en behoeften, en ook de pilot bij 7 apotheken was prettig en constructief. Zoals ik vaak zeg, ‘Ik zoek geen leverancier: ik zoek een partner in een project. En Spruyt hillen bleek voor dit project de juiste partner te zijn.’ We hebben in relatief korte tijd al onze apotheken kunnen voorzien van loggers, inclusief een instructie over het gebruik.”
Remco Martens, product manager techniek Spruyt hillen vult aan, “we hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt en de feedback van de apothekers meegenomen in de implementatie. Hierdoor hebben we een prachtig project opgeleverd waar we trots op zijn.”

De AiroSensor is een innovatieve oplossing voor de registratie van temperatuur in medicijnkoelkasten, vriezers en ruimtes. Ruim 600 apotheken maken inmiddels naar volle tevredenheid gebruik van dit systeem. Klik hier voor meer informatie over de AiroSensor.

Webpagina’s (27) Documenten (7)
There are no results