23-01-2017

VWS ziet belangrijke rol voor apothekers om veilig voorschrijven te bevorderen

De IGZ publiceerde deze week een rapport waarin de prestaties van voorschrijvers kritisch tegen het licht werden gehouden. Veel gaat goed, maar volgens de Inspectie schiet de zorgvuldigheid van de uitwisseling van informatie over de medicatie van patiënten tussen artsen tekort. Minister Schippers wil dat apothekers een meer klinische rol krijgen en te hulp schieten. 

Door Sander Zurhake

Jaarlijks worden circa 180 miljoen recepten in Nederland  voorgeschreven. Voor de meeste mensen werkt dit uiteraard bevorderend voor de gezondheid. Maar voor de risicogroep van medicijngebruikers (75 jaar en ouder, of gebruikers van zeven geneesmiddelen of meer en mensen met een verminderde nierfunctie) kan medicatie bij fout gebruik snel en drastisch verkeerd uitpakken.

De IGZ constateert in haar onderzoek (pdf) dat elke arts het systeem voor elektronisch voorschrijven (EVS) gebruikt, dat het goed werkt en dat hulpverleners dankzij het systeem relatief adequaat informatie over patiënten kunnen uitwisselen.

Gemakzucht
Toch ziet de Inspectie dat met name de risicogroep ook in dit systeem zijn naam eer aan doet en nog steeds extra risico loopt. Vaak hebben risicogebruikers meerdere aandoeningen, artsen en medicijnen. Een kleine miscommunicatie tussen zorgverleners tijdens de medicatieoverdracht kan grote gevolgen hebben omdat verschillende geneesmiddelen in bijvoorbeeld een verkeerde dosis of combinatie desastreuze gevolgen hebben voor de patiënt.

De kans is hierop aanwezig omdat artsen de neiging hebben teveel te vertrouwen op het EVS en niet altijd even goed informatie over medicatiegebruik bij de patient en elkaar controleren. Daarnaast is de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen verschillende hulpverleners niet goed genoeg gestructureerd.

Volgens de IGZ ligt dat voor een belangrijk deel aan de Richtlijn Verantwoordelijkheidsverdeling. ‘Zo zijn de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van samenwerking niet in de richtlijn uitgewerkt,’ aldus de onderzoekers.

VWS schuift apothekers naar voren
Minister Edith Schippers schrijft de Kamer (pdf)in een reactie op dit rapport dat apothekers meer moeten worden betrokken bij medicatieoverdracht en medicatieverificatie. ‘De apotheker is bij uitstek de zorgverlener met kennis van geneesmiddelen. Het is daarom in het belang van de patiënt en van de verdere verbetering van het veilig voorschrijven dat elke voorschrijver open staat voor feedback van apothekers.’

De apothekers zullen dit geluid van de minister verwelkomen. Sinds de hervorming van de eerste lijn enkele jaren geleden zijn de apothekers op zoek naar hun bestaansrecht in het nieuwe systeem. Voorheen bereidden ze geneesmiddelen. Nu is een apotheker vooral een verstrekker van medicijnen en een administratiekantoor om de rechtmatigheid van het recept te verantwoorden tegenover de zorgverzekeraar.

De apothekers willen een meer klinische rol om bijvoorbeeld zelfstandig doseringen aan te kunnen passen of medicaties te beoordelen.

Huisartsen vinden therapeutische substitutie uit den boze en hebben hier altijd tegen geprotesteerd.

Medicatiebeoordeling 
Maar Schippers roept de artsen nu nadrukkelijk op om apothekers deze rol toe te vertrouwen. En ze laat de zorgsector weten dat dit punt haar bijzondere aandacht heeft.

Zo verwacht de minister dat alle mensen in de risicogroep via een Farmaco Therapeatisch Overleg (FTO) een medicatiebeoordeling van de apothekers krijgen. Het gaat hier om niet minder dan 220 duizend patienten.

Voor financiering kijkt Schippers naar de zorgverzekeraars. Want zij stelt dat het reëel is dat de hoogte van de vergoeding (48 euro) die apothekers ontvangen van zorgverzekeraars aan heroverweging toe is.

‘Apothekers geven aan dat zij gemiddeld 90 minuten bezig zijn met een medicatiebeoordeling. Een vergoeding van 48 euro lijkt hierbij op het eerste gezicht wat mager. Ik roep zorgverzekeraars en apothekers op om in hun contractafspraken hier extra aandacht aan te besteden.’

Zo baant de bevindingen van de IGZ wellicht toch nog een pad voor de meer klinische rol die apothekers zo begeren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte via ons maandelijkse nieuwsbrief.

Webpagina’s (27) Documenten (7)
There are no results