Privacyverklaring 

Om haar primaire taken correct te kunnen uitvoeren, worden ook door Spruyt hillen BV persoonsgegevens verwerkt. Door middel van deze privacyverklaring willen we op transparante wijze inzage geven in de persoonsgegevens die wij verwerken en voor welke doeleinden.
De bedrijfsactiviteiten van Spruyt hillen BV richten zich met name op business-to-business. Wij leveren aan klanten binnen de farmaceutische industrie, zoals voorschrijvers, apotheken, ziekenhuizen en klinieken. In deze zin is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor onze business processen, maar behoort het niet tot onze kernactiviteiten.

Spruyt hillen BV verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van personen, oftewel data subjecten:
- Klanten;
- Leveranciers;
- Patiënten;
- Website & webshop gebruikers;
- Website bezoekers;
- Bezoekers;
- Werknemers & sollicitanten, die buiten het bereik van deze Privacyverklaring vallen.

Meer informatie is te vinden in onze Privacyverklaring versie mei 2018. Voor aanvullende opmerkingen en/of vragen over onze Privacyverklaring of het verwerken van persoonsgegevens door Spruyt hillen kunt u contact opnemen met privacy@spruyt-hillen.nl.

 

Webpagina’s (27) Documenten (7)
There are no results